Logo

Wojewódzka Sesja Popularno-Naukowa - „Wolontariat jest TRENDY”

Wolontariusz żyje w świecie równoległym do mody, trendów, karier, konfliktów zbrojnych i polityki. Pomoc drugiemu to esencja czystego dobra. Wolontariat uszlachetnia, hartuje i poszerza horyzonty, a nade wszystko uczy wielu przydatnych umiejętności, z których większość można z czystym sumieniem wpisać sobie do CV w dorosłym życiu.

Wolontariusz żyje w świecie równoległym do mody, trendów, karier, konfliktów zbrojnych i polityki. Pomoc drugiemu to esencja czystego dobra. Wolontariat uszlachetnia, hartuje i poszerza horyzonty, a nade wszystko uczy wielu przydatnych umiejętności, z których większość można z czystym sumieniem wpisać sobie do CV  w dorosłym życiu.

Tym stwierdzeniem Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski otworzył Wojewódzką Sesję Popularno-Naukowę pod hasłem „Wolontariat jest TRENDY”. Odbyła się ona w dniu  9 lutego 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, z udziałem m.in. posłanek na Sejm RP Joanny Fabisiak i Janiny Okrągły, przedstawicieli: Kuratorium Oświaty i Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Starostwa Powiatowego w Prudniku, Gminy Prudnik, Komend Powiatowych Policji i PSP w Prudniku, opiekunów i gospodarzy „Klubów Ośmiu” z województwa opolskiego oraz młodzieży szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

 Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Marzannę Zawadzką-Ciępkę Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” a jednocześnie opiekuna „Powiatowego Klubu Ośmiu” w celu promowania idei wolontariatu, zachowań prospołecznych wśród młodzieży, tworzenia  w szkołach „Klubów Ośmiu” oraz zintegrowania istniejących klubów na terenie naszego województwa. Współorganizatorem sesji było Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Znamienitym gościem była  prezes Fundacji „Świat na Tak” w Warszawie Joanna Fabisiak, która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Wartość wolontariatu w procesie wychowania młodzieży”. Promowała działalność młodzieży w „Klubach Ośmiu”, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. Pomagają, bo chcą. Nie robią tego dla pieniędzy, ale dla uśmiechu, uścisku dłoni. 

Część artystyczną przygotowali wolontariusze  „Powiatowego Klubu  Ośmiu”  ZSR  w Prudniku i ZSO nr 1 w Prudniku pod kierunkiem Aleksandry Grochowskiej - pedagoga szkolnego oraz podopieczni placówek, w których odbywa stały wolontariat: Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku i Świetlicy Środowiskowej Młodzieżowego Schroniska „Dąbrówka”.  Program zakładał przedstawienie różnych form animacyjnych takich jak: bajka, pantomima, występy słowno-muzyczne oraz prezentacja multimedialna dotycząca działalności „Klubu  Ośmiu II LO” i „Powiatowego Klubu Ośmiu”. Największe wrażenie wywarły występy podopiecznych objętych wolontariatem, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w przygotowanie występu. Oprawę plastyczną zrobili wolontariusze z CKZiU w Prudniku pod kierownictwem nauczyciela - Małgorzaty Wejgt.

W środowisku lokalnym wolontariusze z „Powiatowego Klubu Ośmiu”  zaistnieli jako grupa, która służy pomocą każdemu, kto tego potrzebuje, od najmłodszych do najstarszych, zachęca innych do działań prospołecznych. Twierdzą, że przed nimi jeszcze wiele pracy….. Mają  głowy pełne pomysłów, a serca otwarte  dla wszystkich. Będą  zachęcać młodzież do wolontariatu, aby było ich coraz więcej….. w myśl tezy „TEN KTÓRY DAJE , DOSTAJE WIĘCEJ”- RAZEM NAM SIĘ UDA!

Starosta Prudnicki oznajmił zebranym, że w 2016 r. Powiat Prudnicki wspólnie z Gminą Prudnik będą organizatorami XXII Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, na którą przybędzie ok. 400 najlepszych z najlepszych altruistów z całej Polski.

Przy okazji odbywającej się sesji, wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu złożyła gratulacje Dyrektorowi ZSR w Prudniku Sławomirowi Hajdeckiemu za uzyskanie przez Technikum nr 2 w Prudniku VII miejsca w kategorii Szkoły Mistrzów w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015.

Powrót do przeglądania aktualności

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje