Logo

Wiem jak pomagać

Wolontariat w Powiecie Prudnickim jest bardzo ważnym narzędziem w wychowaniu młodzieży. Pomaganie przynosi oczywiste korzyści dla osób potrzebujących, ale młodzież pomagająca zyskuje dużo więcej – otwiera się na potrzeby otoczenia, a dzieląc się swoim czasem i umiejętnościami kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności i współdziałania.

Czuje się potrzebna i ważna dla innych. Dzięki temu łatwiej jest jej stawić czoła wszelkim życiowym wyborom. Podejmowana przez uczniów aktywność na rzecz innych, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i jest sposobem na doskonalenie zachowań prospołecznych oraz formą pożytecznego spędzania czasu wolnego.

W związku z powyższym od października br. w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki tj.: w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Zespole Szkół w Głogówku odbywała się akcja promująca ideę wolontariatu i pozyskania nowych wolontariuszy do „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku.

W grudniu br. odbyły się spotkania rekrutacyjne w gimnazjach i w klasach szóstych szkół podstawowych na terenie Powiatu (w Lubrzy, Białej i Łączniku). Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzanna Zawadzka-Ciępka przeprowadziła szkolenia  w oparciu o poradnik  dla wolontariuszy Klubów Ośmiu pt.: „Wiem jak pomagać” Fundacji „Świat na TAK” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Przedstawiła, w jaki sposób można założyć w szkole „Klub Ośmiu” i jakie należy spełnić warunki, aby zostać wolontariuszem i rozpocząć w nim działalność. Zaprezentowany został spot „Ośmiu Wspaniałych” nakręcony podczas XXII Finału Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w czerwcu w Prudniku. Po jego obejrzeniu nastąpiło ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli założeniem klubu w swojej szkole.

Efektem i jednocześnie sukcesem spotkań jest propozycja założenia „Klubu Ośmiu” w Lubrzy i Łączniku wsparta deklaracją nauczycieli, którzy zostaną opiekunami klubów. Natomiast w Białej jest już szkolny klub wolontariatu, a jego członkowie wraz z opiekunem rozważają  propozycję wejścia w struktury Fundacji „Świat na TAK” w Warszawie.

Jeżeli w każdej szkole na terenie Powiatu Prudnickiego powstanie „Klub Ośmiu”  to „RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ”.

Powrót do przeglądania aktualności

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje