Logo

„Młodzieżowy wolontariat - praca ustawiczna i systematyczna”

W październiku w Zespole Szkól Rolniczych w Prudniku rozpoczęła się realizacja projektu „Życie pełne BLASKU”, w której biorą udział wolontariusze z „Powiatowego Klubu Ośmiu”. Uczestniczą oni w warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej w oparciu o program „Jak żyć z ludźmi”, a prowadzone są przez opiekuna klubu Marzannę Zawadzką-Ciępkę.

Celem zajęć jest wyposażenie wolontariuszy w umiejętności sprawnego porozumiewania się wykorzystując style negocjacji i mediacji, które pomogą im nawiązać i utrzymywać kontakt z drugim człowiekiem, a przez to lepiej go zrozumieć. Warsztaty dostarczają dobrej zabawy, a jednocześnie wpływają na poczucie własnej wartości, uczą efektywnej komunikacji, współpracy, wrażliwości na krzywdę innych i obiektywnego spojrzenia na samego siebie.

Na zajęciach stosowane są różnorodne metody i formy w postaci: prezentacji multimedialnych, zabaw integracyjnych, odgrywania scenek, dyskusji, pracy indywidualnej, w parach i małych grupach.

Ćwiczenia pozwalają wolontariuszom jaśniej wyrażać swoje myśli i uczucia w atmosferze wzajemnej akceptacji, zaufania i zrozumienia.

Podsumowując efekty tych spotkań można uznać, że jest to kapitał, który będzie procentować w dalszym życiu wolontariuszy, gdyż doskonaląc komunikację jednocześnie uczą: tolerancji, cierpliwości, dyskrecji, wrażliwości, kreatywności i szacunku wobec drugiego człowieka.

Powrót do przeglądania aktualności

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje