Logo

HISTORIA POWSTANIA „KLUBÓW OŚMIU”

Program wychowawczy Fundacji „Świat na Tak” realizowany jest z powodzeniem w szkolnych Klubach Ośmiu. Aby go jednak lepiej zrozumieć trzeba przedstawić krótką historię Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego przesłanie dało początek działalności Klubów w szkołach. Na jesieni 1993 roku ruszyła pierwsza edycja Konkursu, którego ideową inspiracją był znany western „Siedmiu wspaniałych” w którym siedmiu zwyczajnych facetów, wypowiada walkę dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i ostatecznie wygrywa nierówną walkę.

Konkurs stał się swoistą zachętą dla młodych ludzi, by w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi w swoim środowisku szkolnym, koleżeńskim, rodzinnym. Kierując się tym przesłaniem, młodzież zaczęła podejmować liczne inicjatywy prospołeczne, które doprowadziły do powstania w 1998 roku Fundacji „Świat na Tak”.

Kluby Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu  stały się swojego rodzaju odpowiedzią na potrzeby wychowawcze oraz poprawę relacji między rówieśnikami. Ich istnienie i działanie, opisane w „Metodzie wychowawczej – wychowanie przez pracę i pomoc słabszym” J. Fabisiak stały się także wyzwaniem dla dyrekcji szkół oraz nauczycieli. Wolontariat stopniowo przestał być przez nich postrzegany jako kolejne kółko zainteresowań czy ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu, ale został przyjęty jako jedna ze skutecznych metod wychowawczych. Stał się podstawą budowania właściwych, opartych na przyjaźni i życzliwości, relacji.

Historia powstania „ Klubu Ośmiu” w Prudniku

Pomoc słabym i potrzebującym ma bardzo długie tradycje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku. Działania zostały usystematyzowane we wrześniu 2002 roku. Wówczas powstała klasa pedagogiczna   z elementami psychologii, w której został wdrożony program autorski przedmiotu ,,Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii"  mgr Marzanny Zawadzkiej- Ciępki.

Z tej klasy wyłoniła się dziesięcioosobowa grupa uczniów, która zaczęła pomagać dzieciom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku. Koordynatorem wszelkich poczynań wolontariuszy jest od początku działalności p. M. Zawadzka- Ciępka. Praca była i jest tak zaplanowana, że codziennie ktoś z grupy organizuje zajęcia   z podopiecznymi.

Jednocześnie sześciu innych wolontariuszy włączyło się w realizację programu ,,MÓJ CZAS DLA CIEBIE" autorstwa Haliny Krzysztofczyk,  nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku. Liczba wolontariuszy systematycznie wzrastała w kolejnych latach i miała pod opieką mają  dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu z kl. I- III. Pracowali w dwu- osobowych zespołach, a  z dziećmi spotykali według ustalonego harmonogramu w jego domu rodzinnym lub w szkole,  jeżeli dom nie spełnia warunków do zajęć. Do tej pomocy wolontariusze są  byli fachowo przygotowani, w sposób warsztatowy, przez autora programu i jednocześnie nauczyciela wiodącego przedmiotu. W czasie spotkań  z dziećmi prowadzili zajęcia według ściśle określonego toku w formie: gimnastyki mózgu metodą Paula Dennisona, zabaw i ćwiczeń manualnych itp., wykorzystując przy tym pomoce dydaktyczne własnoręcznie wykonane. W trakcie zajęć sporządzali notatkę. Wolontariusze też pracowali   z dzieckiem   z ADHD w domu rodzinnym   i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym   w Głogówku.

W październiku 2005 r. we współpracy z  Fundacją ,, Świat na TAK" Szkolny Klub Wolontariuszy staje się ,,Klubem Ośmiu".  W lutym 2006 r. zostaje zarejestrowany  jako „KLUB OŚMIU II LO” przez Fundację ”Świat na TAK” w Warszawie.

 W trakcie działalności klubu  wolontariusze przeprowadzali liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci na rzecz dzieci objęte wolontariatem i ich rodzin, dzieci z Caritas.  Były  to akcje typu: ,,Biały Podkoszulek", ,,Prezent od Mikołaja", „ Czyszczenie szaf” „Sprzedaż kartek i stroików świątecznych”,,, „Porządkowanie grobów”, „Licytacja pisanek i kraszanek” organizowana przed świętami Wielkanocnymi, na rzecz Szkolnej Fundacji Młodych Talentów. W 2008 r. klub wspomógł finansowo operację podopiecznej  dziewczynki chorej na nowotwór, a także naszych rodaków z Gruzji i Ukrainy. Pomagali powodzianom z Gminy Bierawa, brali udział w ogólnopolskiej akcji „Bank żywności”.

Tradycją stało się, że corocznie wybrani wolontariusze w przebraniu Mikołaja i jego świty rozdają paczki w PSP nr3 w Prudniku ,w Zespole Szkół Specjalnych w Prudniku Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej w Prudnik.

Natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Prudniku wolontariusze systematycznie, raz lub dwa razy w roku, organizowali integralne uroczystości wraz z uczniami tej placówki -spektakle, happeningi itp.

Niektórzy wolontariusze dodatkowo spotykali się z osadzonymi w prudnickim Areszcie Śledczym  i organizowali tam wieczory poezji, klub dyskusyjny. Dzieło się to pod opieką ojca Cyryla, który jest kapelanem aresztu.

Podjęli współpracę Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Prudniku poprzez prowadzenie zajęć z języka angielskiego, kursu komputerowego, nauki tańca towarzyskiego  i nowoczesnego.

W ramach  współpracy z Związkiem Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Prudniku oraz Związku Inwalidów Wojennych RP w Prudniku wolontariusze reprezentowali i w dalszym ciągu reprezentują na uroczystościach państwowych sztandar w/w organizacji.

Wolontariusze „Klubu Ośmiu II LO” ściśle współpracowali z  Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Prudniku, corocznie uczestniczyli w  BALU INTEGTEGRACYJNYM, różnorodnych imprezach sportowych, organizując gry i zabawy z dziećmi. Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku pomagali i robią to do dziś w organizacji i przebiegu BALU KASZTANOWEGO i Walentynek.

Wolontariusze zapoczątkowali w szkole cykl sesji popularno- naukowych pod hasłem:

- ,,GODNE DZIECIŃSTWO TWORZY CZŁOWIEKA"

- ,,5 GRUDNIA ŚWIATOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA"

Efektem sesji były kolejne przedsięwzięcia ,, Dzień na TAK"  w  takcie, którego organizowane były happeningi”, „Rzuć palenie razem z Nami”, „Nie płać za swoją śmierć”,  ,,Dzień bez AGRESJI". Eurosieroctwo” , „Bariery, „Patrz pod nogi” oraz  konferencję naukową z udziałem Koła Naukowego Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Niewątpliwym sukcesem było wyróżnienie ,,Klubu Ośmiu II LO" w Prudniku  w VII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych". Wolontariusze wraz z opiekunką, zostali zaproszeni na uroczystą Galę XII Ogólnopolskiej Edycji Konkursu ,,Ośmiu wspaniałych" do Wrocławia, a także  na galę kolejnej edycji tego konkursu, odbywającej 2007 w Białogardzie.

W marcu 2008r. pięcioro wolontariuszy I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz „Dnia na TAK” uroczysty obiór nagrody nastąpił w Sejmie Rzeczpospolitej Polski. Natomiast marcu 2009r. gospodarz klubu Emilia Jary wzięła udział X Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych” i uzyskała tytuł laureatki wojewódzkiej ósemki i zaproszenie na XV Finał Ogólnopolskiego Konkursu , który odbył się w Poznaniu. W 2010r. gospodarze klubu wraz opiekunem zostali zaproszeni na XVI Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” do Wałbrzycha. Natomiast  w 2013r. do Kamienia Pomorskiego.

W maju  2014 r. opiekun „Klubu Ośmiu II LO” w Prudniku została powołana przez fundację „Świat na TAK” na Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”.

We wrześniu przekształciła „Klub Ośmiu II LO” na „POWIATOWY KLUB OŚMIU” przy ZSR w Prudniku integrując wolontariuszy ze szkolnego wolontariatu ZSO nr 1 w Prudniku.

W środowisku lokalnym wolontariusze ZSR -II LO, ZSO nr 1 zaistnieli już jako grupa, która służy pomocą każdemu, kto tego potrzebuje i zachęca innych działań prospołecznych.

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2021 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje