Logo

"Życie pełne BLASKU"

Starostwo Powiatowe w Prudniku w lipcu br. złożyło do Kuratorium Oświaty w Opolu projekt „Życie pełne BLASKU”, który znalazł się na liście siedmiu projektów rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ramach Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” i zakwalifikowanych do finansowania w 2016 r. Projekt uzyskał 95 punktów i zajął II miejsce w województwie. Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku.

Wartość projektu to 37.900 zł, w tym wartość dofinansowania 32.900 zł, wkład własny Powiatu 5.000 zł.

Celem projektu jest upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów oraz wychowanków, promowanie wolontariatu.

W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań,  m. in.:

  • promocja idei wolontariatu jako skutecznej metody wychowawczej przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz sposobu spędzania czasu wolnego,
  • warsztaty dla wolontariuszy z komunikacji interpersonalnej i  pierwszej pomocy,
  • Wigilia Polska dla mieszkańców miasta, podczas której wolontariusze podzielą się z mieszkańcami chlebem i zaproponują ciepły posiłek,
  • zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w postaci zespołów niekonwencjonalnych form: teatralnej, tanecznej, wokalnej, instrumentalnej, dziennikarskiej, samoobrony w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,
  • PatPORT-owe Andrzejki „Prudnickiej Grupy Pat”, w ramach których zostaną przeprowadzone 5-cio godzinne zajęcia warsztatowe: gastronomiczne, teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne i samoobrony. Po warsztatach odbędzie się gala i zabawa integracyjna,
  • Szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów przeprowadzone zostaną przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku.

Projekt tworzyły osoby: ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia oraz Marzanna Zawadzka-Ciępka – Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” i pedagog w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, a ze strony KPP w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Krzysztofa Urbana.

Starostwo Powiatowe w Prudniku zakończyło działania projektu „Życie pełne BLASKU”, który był realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku. Głównym celem projektu było upowszechnianie programów edukacyjnych i działań zapobiegających zachowaniom ryzykownym, rozwijanie umiejętności psychologicznych, społecznych i prospołecznych uczniów oraz wychowanków, a także promowanie wolontariatu.

Zrealizowano wiele wartościowych i ciekawych działań. Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzanna Zawadzka-Ciępka przeprowadziła w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu szkolenia rekrutacyjne pt. „Wiem jak pomagać”, podczas których promowała ideę wolontariatu jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz sposób spędzania czasu wolnego. Natomiast dla wolontariuszy „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przeprowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej „Jak żyć z ludźmi” (sprawne porozumiewanie, style negocjacji i mediacji). Ponadto, w ramach spotkań informacyjnych zrealizowano program „Wstyd za zło”, który pomógł wolontariuszom odrzucić osobiste kompleksy oraz określić mocne i słabe strony charakteru. Dodatkowo 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyło kurs podstawowego udzielania pierwszej pomocy, uzyskując dwujęzyczny certyfikat Europejskiego Referencyjnego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy.

W szkołach, w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” („PaT”) odbywały się zajęcia pozalekcyjne w postaci warsztatów: teatralnych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, dziennikarskich, samoobrony.

W listopadzie uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zorganizowali Andrzejki „Prudnickiej Grupy PaT”, w trakcie których przeprowadzone zostały pięciogodzinne zajęcia warsztatowe: gastronomiczne, teatralne, taneczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne i samoobrony. W Andrzejkach uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Głogówku. Po warsztatach odbyła się uroczysta gala podsumowująca i zabawa integracyjna. Prezentowane warsztaty miały na celu zachęcić uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. Najbardziej istotne dla wszystkich PaTPORT-ów było promowanie przez młodzież spędzania wolnego czasu bez przemocy i uzależnień.

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku zorganizowali 9 grudnia na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców . Podczas Wigilii serwowane były bezpłatne posiłki w formie: zupy grzybowej z makaronem, ryby po „grecku” i barszczu czerwonego przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Przy stolikach można było spotkać osoby w każdym wieku, była to wspaniała integracja wielopokoleniowa. Ponadto „Powiatowy Klub Ośmiu” zadbał o tradycyjną oprawę świąteczną w postaci: szopki, kolęd i składania życzeń przechodniom dzieląc się chlebem Wolontariusze rozprowadzali własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne. Młodość „królowała” na Rynku miasta i mobilizowała wszystkich do wzajemnej życzliwości, serdeczności i potrzeby pomocy innym przed świętami.

Funkcjonariusze KPP w Prudniku podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka na przełomie października i listopada przeprowadzili cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku i w Głogówku, których tematami było bezpieczeństwo w ruchu drogowym i Internecie, odpowiedzialność prawna   za popełnione czyny karalne, profilaktyka uzależnień oraz problem przemocy w relacjach rodzinnych. Dla zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniowie otrzymali smycze  i kamizelki odblaskowe.

Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację projektu z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna  i przyjazna szkoła” w kwocie 32.900 zł. Wkład własny Powiatu wyniósł 5.000 zł.

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje